Vinci Hair Clinic, CorkVinci Hair Clinic har kliniker i Cork, Dublin och Belfast. Vår Corkfilial ligger i Mahon-området i staden.

På vårt centrum i Cork erbjuder vi lösningar för att ge dig håret tillbaka och rådgivning angående vårt fulla utbud, inklusive hårtransplantationer enligt FUT- (Strip), FUE- och Vinci Max™-metoden, ögonbrynstransplantationer och mikropigmenteringar av hjässan (MSP, Micro Scalp Pigmentation).

Alla våra konsultationer på vår klinik i Cork är gratis och inkluderar en full utvärdering av ditt nuvarande håravfall. Undersökning utförs med hjälp av en digital Proscope-skanner som med hjälp av information om din familjehistorik hjälper oss att analysera ditt håravfall och förutse hur ditt tillstånd kommer att utveckla sig.  Vårt team håravfallsexperter diskuterar vilka behandlingar som står till buds och rekommenderar passande alternativ.

För att boka in din konsultation med oss på någon av våra irländska håravfallskliniker, ring oss redan idag på +353 021 236 3135, eller inled processen genom att fylla i vårt kontatkformulär här på sidan.

Vinci Hair Clinic Cork
Phoenix House
Monahan Rd
Cork, Ireland
T12 H1XY

Tel: (+353) 021 236 3135

Vinci Hair Clinic har ett större utbud lösningar mot håravfall än någon annan hårklinik, och kreditalternativ finns tillgängliga för boende på Nordirland.