Efter alla former av kirurgiska ingrepp så får man synliga ärr, och det är ingen skillnad när det kommer till att göra en hårtransplantation. Ärr kan bli mer eller mindre synliga beroende på hur pass bra det kirurgiska ingreppet är gjort och på hur bra kroppen är på att läka sår. Ärr kan också förekomma i hårbotten, både i donations områden och de områden där man sätter in de nya rötterna. Ärren blir i regel även mer synliga om man väljer att ha håret kort och man är ljushårig. Detta kan göra att man får psykiska komplikationer och mår dåligt.

Scalp MicroPigmentation for Hair Transplant Scar Repair

Genom att försöka dölja ärren kosmetiskt kan göra mycket för patientens självkänsla. SMP är en effektiv behandling när det kommer till att följa de icke önskvärda ärren. Resultatet blir i regel så pass bra att man måste ta sig en närmare till för att se om personen har någr ärr. Att göra en SMP på ett område med ärr har sina svårigheter, beroende på ärren storlek och hur de ser ut. Färgpigment kan reagera olika på olika typer av hud och ärr så val av färgton och hur många behandlingar som görs, måste noga övervägas och endast erfarna experter kan göra detta och få ett riktigt bra resultat. Det är därför väldigt viktigt att man hittar utbildade och erfarna professionella experter när det kommer till den här formen av SMP behandling.

FUT/Strip hårtransplantationstekniken kräver att man gör en ärrlinje från sida till sig och bakdelen av huvudet. Om man läker bra så kan man få en tunn fin ärrlinje som knappt syns på grund av det omgivande håret. Om man inte läker ordentligt eller stöter på andra komplikationer så kan ärret bli stort och brett. En SMP behandling kan då reducera ärret synlighet både om det är stort och litet, det kan också ge en illusion av att man har rakat håret i detta område, vilket gör att det blir mindre synligt att man gjort en kosmetisk behandling.

Great Hair Transplant Scar Repair

Att ta hårsäckar med Follikulär Enhetsborttagning (Follicular Unit Extraction), FUE,kräver att man tar hårsäckar från ett område genom att använda en cylinderformad nål. Nålen kan lämna små vita ärrprickar runt om i donationsområdet och i det område där man sätter in hårsäckarna. Om man har håret kort så blir dessa små prickar oftast väldigt synligar.

Förr använde man en annan teknik som lämnade ännu större ärr efter borttagandet och det var oftast svårt att dölja dessa ärr om man inte höll håret i lagom längd. Kosmetiska behandlingar var också svåra att få bra i dessa områden men går att åtgärda idag.

Kontakta en Vinci Hair Clinic nära dig, för att ta reda på om du är en kandidat för en SMP behandling för att dölja oönskade ärrv. Du kan prata med en av våra rådgivare via telefon, eller fylla i vårt kontaktformulär. All rådgivning är kostnadsfri och utan köp- och behandlingstvång.