Vinci Hair Clinic var den första kliniken i världen som utförde en SMP, en micropigmentation i hårbotten, och över åren så har vi förfinat våra tekniker och metoder till den nivå de är idag.

Scalp MicroPigmentation Confidence

Så vad är det som är så speciellt med SMP på Vinci Hair Clinic? Vårt egna tankesätt och förståelse för hur vi på bästa sätt kan utföra behandlingen och ge ett så naturligt resultat som möjligt. Vi ser vår SMP på samma sätt som vi gör med alla våra andra behandlingar mot oönskat håravfall. Vi är en medicinsk klinik som utför en medicinsk behandling och inte en tatueringsstudio eller en skönhetssalong.

Vi har tyvärr sett många dåliga och mindre väl utförda SMP behandlingar och det är krävande och svårt att reparerar skadan men vi gör alltid vårt bästa. Oftast beror de dåliga resultaten på att det saknas kunskap om pigment, och hur det ska appliceras på bästa sätt för att få ett så naturligt och bra resultat som möjligt. Oftast krävs det att man först tar bort färgpigment innan man kan lägga in nytt och rätta till resultatet.

Inte alla personer är heller lämpliga kandidater för en SMP behandling. Vi kommer att guida dig igenom hela processen och se till så att du är en lämplig kandidat innan någon behandling påbörjas. Vi går igenom alla positiva och negativa saker med behandlingen, detta för att du ska vara helt säker på att du får det resultat du vill ha och att du är införstådd med vad som kommer krävas av dig efter avslutad behandling. Vi har många duktiga professionella behandlingsteam runt om på våra kliniker över hela världen så det är bara att du väljer vilken klinik som passar dig bäst och vi kan garantera att du kommer få samma professionella bemötande och utmärkta resultat oavsett var du utför behandlingen.

Innan du beslutar dig för att genomgå en SMP behandling så är det viktigt att veta om du är en lämplig kandidat för behandlingen och vi på Vinci Hair Clinic hjälper dig med detta så kontakta oss redan idag. Du kan prata med en av våra rådgivare över telefon eller fylla i vårt kontaktformulär och båda ger dig en kostnadsfri konsultation utan några köp- eller behandlingskrav.