PRP-terapi (PRP står för Platelet Rich Plasma, alltså trombocytrik plasma) har använts inom många medicinska fält och exempelvis av fotbollsklubbar för att läka skador hos sina spelare. Bland de kända sportpersonligheter som fått PRP-behandling återfinns Tiger Woods, som fick fyra blodplättsbehandlingar efter att ha ådragit sig en knäskada. Även om metoden brukar anses ny har den faktiskt använts redan sedan mitten av nittiotalet inom tandvård och munkirurgi och för att läka skadade vävnader efter plastikkirurgi.

Ett blodprov placeras i en centrifug som sedan roteras i en specifik hastighet för att separera den trombocytrika plasman från blodets andra beståndsdelar. Mänskligt blod innehåller stamceller som är av central betydelse för kroppens vävnadstillväxt och -läkning. Den trombocytrik plasman är så koncentrerad att den innehåller cirka tre gånger så många blodplättar som det blod som cirkulerar i kroppen.

Blodplättarna främjar läkning och påskyndar cellbildning och återväxt i kroppens vävnad. När det gäller håravfall och hårtransplantationer kan PRP-behandlingar sättas in för att stimulera inaktiva eller sovande hårsäckar vid olika medicinska håravfallstillstånd och för att få transplanterat hår att gå in i sin tillväxtfas.

Vad är trombocytrik plasma?

Trombocyter eller blodplättar består av intercellulära strukturer såsom glykogen (leverstärkelse), lysosomer och alfagranulocyter. Inom den trombocytrika plasman innehåller dessa partiklar klumpar och tillväxtfaktorer som släpps ut i blodet under kroppens läkandeprocess vid exempelvis ett skärsår. Den medicinska litteraturen i både Europa och USA bekräftar att det är säkert att behandla med trombocytrik plasma.

När blodplättarna har separerats från blodet injiceras de i det område som ska behandlas, vanligtvis på flera ställen. Den höga koncentrationen tillväxtfaktorer som på så sätt förs in i ett relativt litet område på huden stimulerar även dess blodförsörjning.

PRP Treatment

Är PRP en passande behandlingsmetod för alla?

PRP-terapi passar inte alla och man bör vara särskilt försiktig med patienter som länge har rökt eller missbrukat alkohol eller droger. Försiktighet bör även iakttas när patienten lider av blodplättssjukdomar, kroniska hudsjukdomar, cancer eller metaboliska eller systemiska sjukdomar, eller hos patienter som behandlas för att hämma blodets koagulering genom exempelvis antikoagulantia. Innan du inleder din behandling med trombocytrik plasma måste du informera din Vincidoktor om din sjukhistoria. Även hos passande kandidater för PRP-behandlingar varierar resultaten från person till person – som vid andra medicinska behandlingar kan inget specifikt resultat utlovas.

Injicering av trombocytrik plasma kan fungera som en separat behandlingsmetod för patienter som tenderar att få biverkningar av andra håravfallsbehandlingar. Som icke-kirurgisk behandling kan PRP även kombineras med andra läkemedel och vårdmetoder. Vi rekommenderar att få trombocytrik plasma injicerad som komplement till smörjbehandling med minoxidil och/eller intag av andra DHT-hämmande medel. Statistiken visar att regelbunden behandling främjar frisk hårtillväxt, och PRP-behandlingar genomförs med fördel var tredje eller fjärde månad. Med tiden kan pauserna mellan behandlingssessionerna sedan förlängas.

För att sammanfatta passar PRP-behandlingar särskilt väl för att främja hårtillväxt och -läkning hos män och kvinnor som inte är goda kandidater för hårtransplantationer eller som redan har fått en hårtransplantation gjord.